Byggmästare - för till- och nybyggnation

Byggmästare och arkitekt

Ju större ett bygge är desto mer komplexa problem kan uppstå. Dagens byggmästare är en specialiserad arbetsledare som examinerats efter att ha gått en specifik yrkesutbildning. För den som inte är ingenjör i grunden krävs motsvarande erfarenhet vid intagning. Ingen seriös byggnadsfirma låter stora projekt ledas av okvalificerad personal. För att kunna garantera både kvalitet, effektivitet och uppfyllelse av krav och lagar har byggföretag denna typ av arbetsledning. Oförutsedda hinder, missförstånd och förseningar minimeras på detta sätt.

Koordination och god arbetsmiljö

Ett byggföretag som åtagit sig en totalentreprenad ansvarar också för arbetsmiljön för samtliga anställda under projektets gång. Detta är numera ett av de tyngre anledningarna till att man avråder delade former av entreprenad. Delat ansvar öppnar upp till legala tolkningar. En byggmästares arbetsuppgifter inkluderar att koordinera, så att varje typ av hantverkare är på rätt plats vid rätt tillfälle och att arbetsmiljön är så säker som möjligt. Byggmästaren möjliggör också optimal kommunikation mellan alla parter.